Taralets Coffee

Skylten är 80cm i diameter och tillverkningsprocessen är limmad råspont som limmats med hjälp av limpress för att undvika att virket drar sig snett. Därefter 5.5mm valchromat som skurits ut och råsponten skars därefter 2.5mm för att kunna försänka valchromaten och kunna limma den försänkt och till sist hampasnöre som lindats och spänts tre varv runt skylten.

Färdiga resultatet.
Färdig skylt 80cm i diameter
Utskuren svart 5.5mm valchromat som skall placeras på råspont
Skär ut 2.5 för att ge plats att försänka in den svarta valchromaten i skylten.
Under tillverkning

Lämna ett svar