Priser

Det är förstås viktigt att som kund få del av prisinformation, men då materialkostnaden så väsentligt skiljer sig åt är det svårt att skriva ut exakta priser på hemsidan. Det är därför lättare att återkomma med prisinformation efter att ni delgett mig er idé på det ni vill ha tillverkat.

Jag är flexibel i mitt arbetssätt och föredrar du att själv leverera material är detta givetvis helt i sin ordning.

Vill du beställa företagsskyltar eller liknande är det enligt mig mest lämpligt att använda färgad fukttålig MDF. MDF skivorna kommer då att vara från Ceos med benämningen Forescolor, vilka är i stort sett formaldehyd fria dvs.  de avger inte giftiga ämnen, vilket annars kan ge upphov till allergiska symtom.